Partner Teknologi/Personvern | B+C
Publisert 28 September 2021

I Berngaard har vi satt oss et tydelig mål om å være en attraktiv og preferert rådgiver for de de som arbeider med teknologi. Det er et hårete mål. Nå ser vi etter deg som kan og vil synes i IT- og teknologibransjen sammen med oss; et moderne advokatfirma.

Berngaard er en utfordrer i et tøft marked- en annerledes arbeidsplass i en konform bransje. Vi setter faglige krav høyt, men for å være en attraktiv rådgiver og arbeidsplass må menneskene settes i sentrum. Det gjelder våre medarbeidere og våre kunder.

Vil du bli partner sammen med oss?

 

Sentrale ansvarsområder

 • Du skal være en ledende og kommersiell motor i teamet og partnerskapet
 • Du vil være en av firmaets nøkkelpersoner inn mot teknologi- og personvernfagene
 • Du må ta ansvar for firmaets faglige utvikling innen de relevante fagområdene
 • Du må kjenne bransjen og se muligheter for salg av våre tjenester
 • Du må være en god prinsipal; følge opp og sikre videreutvikling av firmaet yngre medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Du har minimum 5-6 års erfaring som advokat/partner med hovedfokus på juss relatert til teknologi og personvern, gjerne med kompetanse innen ett eller flere  av følgende områder:

  Kontraktsrett, herunder alle typer IT-kontrakter

  Personvern og GDPR

  Immaterielle rettigheter (IPR)

  Offentlige anskaffelser

  Forbrukerjus og markedsføringsrett

  E-handelsrett

 • Du er allerede en betrodd og faglig sterk rådgiver i bransjen, du er kompetent innen de typiske rettsområdene som naturlig hører til bransjen
 • Du bringer med deg en portefølje som du kan bygge videre på, alternativt kontakter og relasjoner i bransjen som gjør det mulig å bygge opp en portefølje sammen med oss.
 • Du behersker engelsk skriftlig og muntlig
 • Du har gode kommersielle og relasjonelle evner og du trigges av våre forretningsmessige målsetninger og vår ambisjon
 • Du kan komme fra det offentlige eller fra in-house miljøer så lenge du kjenner bransjen godt
 • Du kan vise til gode karakterer fra dine studier, men kommersiell og bransjemessig standing kan til en viss grad kompensere for dette. Det viktigste for oss er at du vil skape noe, - sammen med oss
 • Du må egne deg som en god prinsipal for yngre advokater. Du må forstå betydningen av god ledelse
 • Du må kjenne deg hjemme i vår visjon og våre verdier

Utdanningsretning

{Education}

{PersonalityHeader}

{Personality}

Språk

{Language}

Hva kan vi tilby?

Berngaard vil du få rikelig anledning til å utvikle deg faglig og personlig og ta en partnerrolle i en spennende bransje og i et fremtidsrettet og profesjonelt advokatfirma. Du vil bidra til å utvikle et advokatfirma, basert på bærekraftige verdier sammen med kollegaer med felles mål og ambisjoner om profesjonalitet og resultater. Vi er et lag og et partnerskap.. Vi vet at en fornuftig balanse mellom det personlige og profesjonelle livet er avgjørende for utvikling og livskvalitet. Vi mener det skaper lønnsomhet.

Les mer om selskapet på www.berngaard.no

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Jan-Petter Westlie

Manager Executive Search Badenoch + Clark

90084810

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.