Vil du bygge grunnmuren for IT-løsningen som vil gi pasienter i Midt-Norge en enklere hverdag? | B+C

Helseplattformen har et unikt arbeidsmiljø med medarbeidere fra helsetjeneste, IT, informasjonsforvaltning og prosjektstyring. Selskapet eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune, og skal innføre og forvalte den nye pasientjournalen for helsetjenesten i hele Midt-Norge. Løsningen tas i bruk mai 2022 ved St.Olavs hospital og i Trondheim kommune. Helsepersonell får et bedre arbeidsverktøy, og innbyggerne vil møte en mer sammenhengende helsetjeneste med pasienten i sentrum. Nå er vi i prosjektfasen der løsningen bygges og tilpasses basert på teknologi fra amerikanske Epic. Samtidig etableres forvaltningsorganisasjonen som skal tilby løsningen til alle regionens kommuner, fastleger og private i årene som kommer.

Vil du bruke dine analytiske evner til å bygge grunnmuren for en IT-løsning som vil gi pasienter i Midt-Norge en enklere hverdag?

Helseplattformen bygger nå den nye, felles journalløsningen som skal følge pasienten både hos fastlege, på sykehus og i kommunal helse og omsorgstjeneste. Neste trinn i utrullingen vil skje våren 2022, når Helseplattformen settes i produksjon på St. Olavs hospital og i Trondheim kommune. Målet er å gi befolkningen en mer helhetlig helsetjeneste og helsepersonell et moderne arbeidsverktøy designet for å bedre informasjonsflyten mellom forskjellige behandlende aktører.

Et grunnprinsipp i utvikling av løsningen er «en pasient, en journal». Dette betyr samling av data fra mange forskjellige kilder og instanser som skal organiseres i en felles struktur. Frem mot neste trinn i utrullingen jobber vi med å bygge en struktur på grunndataene våre som er tilpasset alle de de nye aktørene som skal ta i bruk Helseplattformens løsning. Datastrukturen i systemet, som er bygget på Epic, skal speile strukturen i helsetjenesten for å sikre at all informasjon om både pasient og behandling havner på riktig sted, og gjennom det kan gjenbrukes og kun legges inn en gang.

Til dette viktige arbeidet søker vi nå 3-4 Informasjonsanalytikere. Som informasjonsanalytiker får du ansvar for å sikre grunnmuren og strukturen i systemet gjennom tett dialog både med de nye brukerne, og internt med andre team i Helseplattformen. Informasjonsanalytikerne vil være en del av Grunndata-teamet og sentrale bidragsytere i Helseplattformens suksess.

Endringer i organisering og arbeidsoppgaver må påregnes da organisasjonen er i utvikling

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å bygge struktur for grunndata som er tilpasset alle nye aktører
 • Sikre at strukturen i våre grunndata henger sammen med behovene til de ulike applikasjonene i Helseplattformen
 • Delta i diskusjoner og møter med eksterne aktører og interne team for å komme frem til fungerende løsning for struktur på grunndata
 • Utarbeide dokumentasjon av valgte løsninger
 • Sikre god kommunikasjon rundt struktur og kommunikasjon med interne og eksterne interessenter rundt struktur og løsning

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, gjerne med IKT i fagkretsen
 • Relevant, praktisk erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med å samle inn, strukturere og presentere data
 • Ønskelig med erfaring fra IT og/eller helse
 • Behersker engelsk og norsk  svært godt, både skriftlig og muntlig

Utdanningsretning

{Education}

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Stor arbeidskapasitet og arbeider godt under press
 • Analytiske evner
 • Strukturert og metodisk
 • Løsningsorientert
 • Utpreget lagspiller
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Fokus på riktig kvalitet og prioriteringer

Språk

{Language}

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Mulighet til å sikre en bedre og enklere hverdag for pasienter og brukere av helsetjenesten
 • Deltagelse i et av landets største IT-prosjekter
 • Muligheten til å være med å videreutvikle et selskap i rask utvikling
 • Offentlig tjenestepensjon i KLP
 • Nye lokaler på Piren
 • Lønn etter avtale

Andre opplystninger

{TravelAmount}

Kontaktinfo

Trude Støren

Senior Consultant

+47 928 92 461

trude.storen@badenochandclark.no

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.